Hur man pratar med barn för att stilla deras oro

Under svåra tider är det bra att prata med barn om deras oro. Här är flera länkar till olika sidor som alla ger kloka råd: 

Rädda barnen – Om hur man pratar om trageDier och katastrofer

Allmän information om kriser och katastrofer

“Barnen påverkas också av hur deras föräldrar eller omsorgsgivare själva reagerar och agerar. Det viktigaste som vuxen när ett barn är oroligt, är att förmedla lugn och trygghet. Svara så enkelt och konkret som möjligt på det barnet frågar om. Överös inte med vuxendetaljer, och kom ihåg att det är viktigt att skilja på sina egna och barnets känslor. När vi vuxna drar igång vårt eget orossystem så kan det ha en starkare påverkan på barnet än bilden i sig.”

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/

 

Bris – Om att tala om Cororna-Viruset

Om att tala med barnen om Corona-viruset:

Var lyhörd och observant! Utgå ifrån att de flesta barn känner till Corona och att många påverkas av nyhetssändningarna och förändringar som just nu sker i vardagen, som till exempel:

  • Vuxnas oro och upptagenhet av Corona.
  • Nyhetsrapporteringar med bilder på tomma matbutiker, människor med ansiktsmask samt siffror på antal sjuka och döda.
  • Förändringar i barnets vardag som stängda arbetsplatser, förskolor, inställda kalas.
  • Att ett virus är något diffust som inte syns och att ingen vet exakt hur det smittar.

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/

 

Krisinformation – Så talar du med barnen om Corona-viruset

Lyssna till barnet!

Ge barnen saklig information!

Ge barnen hopp!

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Lämna en kommentar