Ro, ro barnet

Ro, ro, barnet, katten leker med garnet, ro, ro, lilla vän katten kommer nog snart igen   Ro, ro, gossen vargen tjuter i mossen ro, ro, lilla vän, jägar´n kommer nog snart igen.   Ro, ro, gunga mamma slutar att sjunga ro, ro, lilla vän, mamma kommer nog snart igen.