Ro, ro barnet

Ro, ro, barnet, katten leker med garnet, ro, ro, lilla vän katten kommer nog snart igen   Ro, ro, gossen vargen tjuter i mossen ro, ro, lilla vän, jägar´n kommer nog snart igen.   Ro, ro, gunga mamma slutar att sjunga ro, ro, lilla vän, mamma kommer nog snart igen.

Sov du lilla videung – Vaggvisa

Sov, du lilla videung, än så är det vinter, än så sova björk och ljung, ros och hyacinter. Än så är det långt till vår, innan rönn i blomma står, sov, du lilla vide, än så är det vinter.   Solskens öga ser på dig solskensfamn dig vaggar. Snart blir grönt på skogens stig, och … Läs mer