Vyssan lull, koka kittelen full.
Det kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ena han är halt,
den andra han är blind,
och den tredje har trasiga kläder.

Vyssan lull, koka kittelen full,
på himmelen vandra tre stjärnor.
Den ene är så vit,
den andra är så röd,
den tredje är månen den gula.

Vyssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven.
På Stora Ocean,
på Lilla Skagerack,
och långt upp i Bottniska viken.

Vyssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

Vyssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken den röda.

Läs mer här:  Vaggvisan Vyssanlull

Hur man pratar med barn för att stilla deras oro

Hur man pratar med barn för att stilla deras oro

Under svåra tider är det bra att prata med barn om deras oro. Här är flera länkar till olika sidor som alla ger kloka råd: 

Rädda barnen – Om hur man pratar om trageDier och katastrofer

Allmän information om kriser och katastrofer

“Barnen påverkas också av hur deras föräldrar eller omsorgsgivare själva reagerar och agerar. Det viktigaste som vuxen när ett barn är oroligt, är att förmedla lugn och trygghet. Svara så enkelt och konkret som möjligt på det barnet frågar om. Överös inte med vuxendetaljer, och kom ihåg att det är viktigt att skilja på sina egna och barnets känslor. När vi vuxna drar igång vårt eget orossystem så kan det ha en starkare påverkan på barnet än bilden i sig.”

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/

 

Bris – Om att tala om Cororna-Viruset

Om att tala med barnen om Corona-viruset:

Var lyhörd och observant! Utgå ifrån att de flesta barn känner till Corona och att många påverkas av nyhetssändningarna och förändringar som just nu sker i vardagen, som till exempel:

  • Vuxnas oro och upptagenhet av Corona.
  • Nyhetsrapporteringar med bilder på tomma matbutiker, människor med ansiktsmask samt siffror på antal sjuka och döda.
  • Förändringar i barnets vardag som stängda arbetsplatser, förskolor, inställda kalas.
  • Att ett virus är något diffust som inte syns och att ingen vet exakt hur det smittar.

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/

 

Krisinformation – Så talar du med barnen om Corona-viruset

Lyssna till barnet!

Ge barnen saklig information!

Ge barnen hopp!

https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Vaggvisa: Trollmors Vaggsång

Text:

När trollmor har lagt sina elva små troll
och bundit fast dem i svansen.
Då sjunger hon sakta för elva små trollen
de vackraste ord hon känner.
Ho aj aj aj aj buff
Ho aj aj aj aj buff
Ho aj aj aj aj buff, buff
Ho aj aj aj aj buff

Lyssna på Trollmors Vaggsång på Youtube:

Om Trollmors VaggSÅNG

Trollmors Vaggvisa skrevs av Esther Margit Holmberg. Hon var född 25 maj 1912 i Annedal, Göteborg, död 26 februari 1989 i Örgryte, Göteborg och var en svensk författare, sångerska och konstnär.

Vyssan lull koka kittelen full

Vyssan lull, koka kittelen full.
Det kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ena han är halt,
den andra han är blind,
och den tredje har trasiga kläder.

Vyssan lull, koka kittelen full,
på himmelen vandra tre stjärnor.
Den ene är så vit,
den andra är så röd,
den tredje är månen den gula.

Vyssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven.
På Stora Ocean,
på Lilla Skagerack,
och långt upp i Bottniska viken.

Vyssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

Vyssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken den röda.

Vyssan Lull – Vaggvisans Ursprung

Så här kan man läsa i Wikipedia:

Byssan lull är en vaggvisa/sjömansvisa som Evert Taube gjort känd.

Enligt Uno Myggan Ericson säger sig Taube ha improviserat sången “till luta en stilla augustikväll på Skagen”.´ Melodin till Byssan lull är dock en variant av den så kallade Fiskeskärsmelodin och Taube hörde den som barn då hans mor sjöng den för honom.

Taube bearbetade texten och publicerade sången i sin första vissamling Sju sjömansvisor och Byssan Lull 1919.  Vissamlingen tillkom under sommaren 1919 då Taube tillsammans med konstnärsvännen Kurt Jungstedt vistades på Skagen. Jungstedt var också den som illustrerade boken. 

Vyssan lull eller Byssan lull?

Låten, sången är en gammal vaggvisa och mycket äldre än Evert Taubes version och bearbetning. Vyssa eller Vyssja är ju faktiskt ett äldre ord för att vagga och LULLA betyder lugna och söva. Jämför med engelskan där vaggvisa heter Lullaby. Byssan är förmodligen Taubes eget påfund, eller kanske missförstånd. Byssa är slang för kabyss som betyder köket i ett skepp, Varför det skulle heta byssan lull är ju därför helt obegripligt. Vagga ett kök? Om Taube fick ett kreativt utfall eller om han helt enkelt hade fått det om bakfoten förtäljer dock inte historien, Men självklart ska det rätta vara Vyssan lull oavsett vad herr Taube påstådde.

Version med Vyssan lull

 

Ever Taubes version, Byssan lull